Sonntag, 4. September 2011

آخرین اخبار از دستگیر شدگان 12 شهریور تبريز

 دستگیریهای وسیعی در جریان تظاهراتهای حمایت از دریاچه اورمیه در تبریز  صورت گرفته است. آقایان مرتضي قائم- مهدی محمدپور امامیه-عادل خندان-حمید منافی نادارلی - علی هادی-کیان پیغامی و خانم فرانک فرید جز دستگیر شدگان 12 شهریور در شهر تبریز می باشند.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen