Dienstag, 5. Juni 2012

تجمع اعتراضی، نسبت به خشکاندن دریاچه اورمیه(تبریز15خرداد91)

جمعی از فعلین آذربایجانی عصر دیروز 15 خرداد روز جهانی محیط زیست، در تجمعی  نسبت به خشکانده شدن دریاچه اورمیه  از طرف جمهوری اسلامی ، اعتراض خود را به سیاستهای جمهوری اسلامی ایران اعلام نمودند!خاطر نشان میگردد این تجمع رعد آسا در ساعت 19:15 شروع و پس از طی مسافتی در ساعت 20 با خواندن بیانیه اعتراضی (قبل از رسیدن نیروهای سرکوب گر) خاتمه یافت!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen